I Hamar og Stange kommuner er følgende lokaliteter vurdert som aktuelle alternativer for tomt til nytt sykehus:

Sanderud sykehus, Stange
Åkershagan, Stange
Tokstad, Stange
Sandvika, Stange
Disenstranda, Hamar 
Stavsberg, Hamar 
Vien, Hamar 

Alle tomter ligger i tilknytning til Hamar tettsted. Områdene er vist med en foreløpig avgrensning som utgangspunkt for tomtesøk, og er i størrelse fra ca 30 daa til 350 daa.