Stedsanalyser en systematisering av kunnskap for å forstå stedsts historie, situasjon og framtidsmuligheter. 

Befolkningen på Ridabu har selv bidratt med innspill til stedsanalysen, blant annet gjennom åpent møte på Åker gård og innspill fra elevene på Ridabu skole.  

Det er Plan1 som har utarbeidet stedsanalysen på oppdrag fra Hamar kommune. Per-Øivind Sandberg har bidratt med kapittel om den historiske utviklingen av Ridabu.

Les stedsanalysen for Ridabu her.  (PDF, 38MB)

I tillegg til en stedsanalyse er det krav om en plan for Finsalbekken, før regulering av de nye boligområdene på Ridabu gjennomføres.