Her skal det komme nye boliger, omsorgsboliger og næringsarealer med tilhørende uteplasser, samt ny infrastruktur. I planen inngår også offentlig parkområde og tennisanlegg med tilhørende fasiliteter.

Hamar kommune får her 32 nøkkelferdige omsorgsboliger for mennesker med demens, tilhørende personalbase og sansehage.

Det er planlagt gjennomgående gang- og sykkeltraséer fra Anne Diesensveg til St. Olavsgate og Ringgata. Parkering skal legges under bakken.