Hamar kommune er i gang med utviklingen av Hamars mest sentrale areal mot Mjøsa. Målet med Mjøsfronten er å koble Hamar tettere til Mjøsa og samtidig styrke Hamar sentrum som møteplass.​ Mjøsfronten skal bli et hjerte i hele Hamars strandsone og en sentralt møteplass for alle i Hamar, med samlingspunkter for alle aldersgrupper. Utviklingen baserer seg på rammene i dagens reguleringsplan, og er tett knyttet opp til arbeidet med ny sentrumsplan.

Utviklingen av Mjøsfronten gjennomføres som to delprosjekter:

1: Kortsiktige tiltak sommeren 2021 som videreføres i 2022.
2: Helhetsplan med langsiktige tiltak forankret i sentrumsplanen.

I fortellingskartet vårt kan du følge hele prosessen, og ta del i innovativ og lærende byutviking!

Følg utviklingen av Mjøsfronten