Med privat avløpsanlegg menes her alle anlegg for avløpsvann som ikke ledes til offentlig nett. Disse anleggene transporterer vann fra vask, dusj, wc o.l til en eller annen form for renseanlegg på egen eiendom.

I Hamar er det ca. 850 boliger tilknyttet slike anlegg, mens det i Stange er ca. 2200.

Anleggstyper

  • Tett tank
  • Minirenseanlegg
  • Sandfilter
  • Synkekum (ikke lenger godkjent)

Det finnes fortsatt noen som har direkte utslipp til grunn eller bekk. Det er også noen eiendommer med utedo/biodo. I tillegg er det en del fritidsboliger som har egne private løsninger.