Planen har blitt fremmet som en privat detaljreguleringsplan for Arnt Olav Skyrud hvor Holmseth og Sagen AS er engasjert til å utarbeide planen. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for eneboliger, med mulighet for rekkehus/flermannsboliger på enkelte tomter. I tillegg kommer tilhørende anlegg og friområde. 

Plandokumentene kan du finne på arealplaner.no.

Spørsmål om planen kan rettes til Holmseth og Sagen AS: holmseth-og-sagen@outlook.com