Arealer og lokaler

Privat grunneier/privat utleier

Leie av grunn må godkjennes av den som eier grunnen. Husk renovasjon, vann og kloakk, strøm, trafikkregulering og parkering.

Den som leier må selv få oversikt om det foregår andre arrangementer, for eksempel ved å sjekke Kulturkalenderen og BookUp

Kommunal grunn

Dersom du ønsker å bruke kommunal grunn, må du innhente tillatelse fra kommunen i god tid før arrangementet. Type arrangement er avgjørende for om det må betales leie. Strøm og vannforbruk betales etter gjeldende satser. Den som leier må selv ordne med renovasjon og toaletter. 


Leie av grunn på offentlige arealer og friområder må godkjennes av kommunen. Ved leie av offentlig grunn, skal søknad sendes til Thomas Lium Løberg. Søknaden skal inneholde hvor, hvor lenge, hvilken type arrangement, arealbehov, samt behov for strøm, vann, kloakk, trafikkregulerende tiltak, parkeringsbehov osv. 

Prisliste for Hamar kommune finner du her: Priser leie av kommunal grunn 

Bookingen gjør du her: Utleie - Hamar kommune

Mjøsa


Ved arrangementer på Mjøsa, må det også innhentes tillatelse fra kommunen. Eksempler på arrangement er båtrace og regattaer. Det må også innhentes tillatelse ved arrangement i havnebassenget i sentrumsnære områder.