I intern ukeplan står det hva vi skal vise barna av nye øvelser i ulike fagområder. Vi viser ett og ett barn eller i små grupper (2-3 barn) og har fokus på konsentrasjon og selve lek-prosessen.

Ut fra observasjon av barnet vurderer og planlegger vi hva hvert barn trenger.

Barna leker også hver dag med fagområde og materiell det selv vil og hvor lenge det vil.

Barna får også være med på mange praktiske ting som må gjøres i barnehagen. Vi er  opptatt av at barnet skal bli tatt med på råd og bli både sett og hørt.