Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter yter bistand i småbarnsfamilier. Dette er et forebyggende tilbud, et supplement til det offentlige hjelpeapparat. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress. 

Se filmen under om Tone som er familiekontakt: 

Home-Start Familiekontakten kan tilby

 • Et menneske å snakke med.
 • En voksen person som har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • Praktisk hjelp og støtte.
 • En pustepause i hverdagen.
 • Besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer i ca. 4 - 12 mnd.
 • Et gratis lavterskeltilbud basert på gjensidig frivillighet.

Hvilke familier kan få hjelp?

 • Familier med minst ett barn under skolepliktig alder.
 • Familier med behov for en voksen støtteperson – et lyttende medmenneske.
 • Familier med behov for avlastning.
 • Familier som ønsker et utvidet sosialt nettverk.
 • Flyktning-familier
 • Familier som har barn med særskilte behov.

Hvem er familiekontakt?

 • Alle familiekontakter må gjennomføre et forberedelseskurs på minimum 20 timer.
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov.
 • Familiekontakten praktiserer taushetsplikt.
 • Familiekontakten må levere politiattest.

Gjennom snart 17 års drift har tilbudet i Hamar blitt godt kjent og hatt økende pågang. De siste årene har i gjennomsnitt ca. 55 familier fått hjelp årlig. Ca. 40 familiekontakter er i 2024 tilknyttet virksomheten.

Ofte stilte spørsmål

Nei, så langt har det ikke vært ventetid i Hamar, men dette kan variere. Rask kontakt mellom familie og familiekontakt etterstrebes.

Alle kan henvende seg på vegne av seg selv eller på vegne av familie. Det trengs ingen henvisning. 

Koordinatorene tar kontakt for å avtale hjemmebesøk. Det informeres om tilbudet og behov kartlegges. Koordinatorene kontakter aktuell familiekontakt. Nytt møte settes opp for kobling mellom familien og familiekontakt.  

Ønsker du å bli familiekontakt?

Ta kontakt med koordinatorene. Du kan også melde deg inn via frivillig.no.