4 kursdager a 2 timer med oppstart 12. mars 2024. 

Se her for mer informasjon.