4 kursdager a 2 timer med oppstart 2. september 2024. 

Her kan du finne mer informasjon.