Vi i Ung16-teamet jobber med å forebygge og forhindre utenforskap for barn og unge i aldersgruppen 10-16 år. 

Hvem kan kontakte oss?

 • Har du over tid vært bekymret for ditt barn/ungdom og opplever at de ordinære hjelpetilbudene ikke har hjulpet? 
 • Er du ungdom som har det vanskelig på flere områder og trenger endring i livet ditt? 
 • Er du en del av et tverrfaglig kommunalt samarbeid rundt et barn/ungdom hvor du ser det er behov for ytterligere oppfølging og koordinering? 

Da kan du ta kontakt med oss. Henvendelser sendes via skjemaet vårt, som er trygt å bruke i forhold til personvern: 

Her kontakter du Ung16

Våre mål

 • Øke skolenærvær
 • Styrke barnet/ungdommens evne til å bygge og opprettholde positive relasjoner
 • Bygge trygge relasjoner til barn og unge
 • Styrke foreldre/foresatte i utøvelse av foreldrerollen
 • Øke positiv aktivitet ved økt deltakelse i organiserte aktiviteter, eksempelvis idrett, kultur, fritidsklubb og frivillighet
 • Redusere kriminalitet
 • Redusere rusbruk
 • Ha god kjennskap til miljøet hvor barn og unge ferdes

Hvem er vi i teamet Ung16?

Hamar kommune opprettet teamet Ung16 høsten 2023. Teamet er tverrfaglig sammensatt av følgende tjenester: Helsestasjonen, PPT, SLT-koordinator/Utekontakten, NAV, Politiet, Barnevern, MST - Bufetat, mentorleder og skole.

Vår metode å jobbe på er inspirert av kolleger i Tromsø og på Island. Se lenker.

Eksempler på tiltak som Ung16 kan bidra med:

 • Rådgivning til foreldre/foresatte
 • Tema-møter
 • Mentorordning
 • Møteplasser for barn og ungdom
 • Praksisplasser
 • Alternative mestringsaren