• Utekontakten i Hamar er en forebyggende lavterskeltjeneste som driver oppsøkende arbeid med ungdom mellom 13 - 25 år.
 • Utekontakten skal være med på å bygge et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i Hamar. 
 • Utekontakten er i nærmiljøet der ungdom er; på skoler, internett og ute der hvor ungdom ferdes. 

Hvordan kontakter jeg utekontakten?

Dersom du ønsker hjelp eller er bekymret for noen du kjenner, ta kontakt på vår vakttelefon. 

Telefon: 468 80 682  
E-post: utekontakt@hamar.kommune.no
Adresse: Vangsvegen 121, 2318 Hamar

Sosiale medier: 

 • Snapchat – Snapchat: uk-hamar
 • TikTok - @utekontakt_hamar
 • Instagram utekontaktenhamar
 • Facebook  UtekontaktenHMR

Åpningstider:

 • Mandag – 08.00-15.30
 • Tirsdag – 08.00-22.00
 • Onsdag – 08.00-15.30
 • Torsdag – 08.00-22.00
 • Fredag – 08.00-15.30

I partallsuker også fra kl. 14.00 – 22.00 på onsdag.
I oddetallsuker fra kl 17.30 - 01.30 på fredag (etter høstferien kl. 15.30 – 23.30).

Om Utekontakten

 • Utekontakten i Hamar er en forebyggende lavterskeltjeneste som driver oppsøkende arbeid med ungdom mellom 13 - 25 år.
 • Utekontakten oppholder seg der ungdom ferdes i Hamar kommune, og vi tar kontakt med de ungdommene vi påtreffer.
 • Gjennom vårt oppsøkende arbeid ønsker vi å oppnå kontakt og få oversikt over enkeltpersoner og grupper som oppholder seg i kommunen.
 • Vi jobber tett med skolene og har skolekontakter som er tilgjengelig ukentlig i skoletiden.
 • Vi ønsker å bygge tillit og danne gode relasjoner til ungdom, slik at vi kommer i posisjon til å kunne gi god oppfølging.
 • Utekontakten skal bidra til kunnskap om ungdommens oppvekstsvilkår, behov, ulike ungdomsmiljø og utviklingstrekk i kommunen. 
 • Utekontakten skal være en viktig leverandør og kunnskapsformidler for å forbedre og utvikle gode tiltak overfor ungdomsgruppen.

Hva kan Utekontakten hjelpe deg med?

 • Utekontakten sine tjenester er gratis, og all kontakt med oss er frivillig for ungdom.
 • Alle innbyggere i Hamar kommune kan ta kontakt med utekontakten for råd og veiledning.
 • Det vi ikke kan nok om som utekontakter, kan vi hjelpe deg med å finne hjelp til hos helsestasjon for ungdom, forebyggende psykisk hjelpetjeneste, NAV, barnevern, fritidsklubber, forebyggende politi eller andre steder. Vi kan følge deg dit og hjelpe deg med å komme i kontakt. 

Du kan snakke med oss om alt. Eksempler på temaer:

 • Rus
 • Skole og jobb
 • Sosiale medier
 • Vennskap, ensomhet og mobbing
 • Selvbilde og psykisk helse
 • Trusler og konflikter
 • Seksualitet, kjærlighet og kjærlighetssorg
 • Familieforhold

Taushetsplikt / meldeplikt / opplysningsplikt: 

 • Utekontakten er opptatt av fortrolighet og tillit, og vektlegger personvernet til den enkelte ungdom sterkt.
 • Alle de ansatte i utekontakten har lovpålagt taushetsplikt.
 • Unntak fra taushetsplikten gjelder i situasjoner med alvorlig bekymring for mindreårige under 18 år, da utløses meldeplikt, samt situasjoner der det er fare for liv og helse.

Tilknyttede prosjekter

 • Fritidsveileder jobber mot at alle barn/ungdom i Hamar skal ha en fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes inntekt. Kontingent og utstyr til den aktuelle aktiviteten dekkes inntil en fastsatt sum i året. Vi har også et samarbeid med Sirkula hvor vi kan kjøpe sykler til de som trenger det. 
 • Fritidsveileder har over lang tid opparbeidet et nært samarbeid med de ulike lag og foreninger i Hamar, og vi jobber mot at alle barn i Hamar skal få drive med en aktivitet på fritiden. 
 • Fritidsveileder hjelper til i oppstarten av en aktivitet, og er kontaktperson mellom foresatte og aktiviteten ved behov. Dersom man trenger hjelp av Fritidsveileder, må man bli henvist gjennom for eksempel helsesykepleier, sosiallærer, trener, nav eller andre i nettverket som kjenner familien. De sender da en søknad og fritidsveileder tar kontakt med den aktuelle familien. 
 • Fritidsveileder rekrutterer også familier til Ønsketreet hver jul. 
 • Hamar kommune, ved Utekontakten, har opprettet ei kontingentkasse som administreres av fritidsveileder.

  Les om økonomisk mulighet for bistand til kontingent/utstyr.

 • Utekontakten er en del av Ung16 – teamet i Hamar kommune. 
 • Utekontakten bidrar inn i teamet med kompetanse, aktuelle tiltak fra egen tjeneste og ansatte inn i Ung16 sitt miljøteam. I tillegg er mentorene knyttet opp til utekontakten for veiledning og oppfølging. 

 • Utekontakten er representert i Hamar Kommune sitt forebyggende rusteam. 
 • Målgruppen er ungdom mellom 13 og 20 år. 
 • Teamet kan gi ungdommer råd og oppfølging i forhold til rusmidler og rusbruk, samt bidra med kompetansehevende tiltak blant målgruppen. Det tilbys også hasjavvenningsprogrammet (HAP). Teamet kan også gi råd, veiledning og støttesamtaler til pårørende.
 • Tilbudet er lavterskel og krever ingen henvisning. 

 • Utekontakten i Hamar kommune har et sommerjobb- prosjekt, som går gjennom hele sommerferien. 
 • Vi tilbyr jobb til ungdom mellom 14-18 år. Hver ungdom får tilbud om å jobbe i en bedrift 3 uker i ferien. 
 • Hamar kommune står som arbeidsgiver, betaler lønn og vi samarbeider med ulike arbeidsplasser i Hamar som stiller seg tilgjengelig for å ta imot ungdom noen uker i ferien.
 • Vi samarbeider også med ulike arbeidsplasser gjennom året, som tilbyr ungdom en ekstrajobb, på lørdager eller en ettermiddag i uka over tre måneder. Aldersgruppen dette prosjektet rettes mot er ungdom i alderen 16-20 år. Intensjonen vår her er at ungdom skal få muligheten til å fortsette i bedriften, dersom de gjør en god jobb, hvor de da etter denne “prøveperioden” kan bli lønnet av arbeidsplassen og ikke lenger av oss. 

 • Leder for Utekontakten har også rollen som kommunens SLT-koordinator. 
 • Utekontakten er en del av kommunens samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), og er en sentral aktør i kommunens psykososiale og forebyggende ungdomsarbeid. 
 • SLT- koordinators oppgaver:

  •    Innhente informasjon og kunnskap om oppvekstmiljøet
  •    Kartlegge utfordringsområder
  •    Samordne, systematisere og koordinere tjenestene
  •    Vurdere og initiere tiltak
  •    Strukturere arbeidet
  •    Evaluere

  Film om hvilken rolle en SLT-koordinator har: