Utekontakten samarbeider med skoler og andre instanser som møter risikoutsatt ungdom. Utekontakten jobber systematisk rundt den enkelte ungdom og dennes familie.

Kommunens LOS-funksjon (forebygge drop-out fra skole) og fritidsveileder inngår som en del av utekontakt-teamet. Utekontakten er en del av kommunens samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), og er en sentral aktør i kommunens psykososiale og forebyggende ungdomsarbeid. 

Utekontakten skal bidra til kunnskap om ungdommens oppvekstsvilkår, behov, ulike ungdomsmiljø og utviklingstrekk i kommunen. Utekontakten skal være en viktig leverandør og kunnskapsformidler for å forbedre og utvikle gode tiltak overfor ungdomsgruppen.

Det vi ikke kan nok om som utekontakter, kan vi hjelpe deg med å finne hjelp til hos helsestasjon for ungdom, forebyggende psykisk hjelpetjeneste, NAV, barnevern, fritidsklubber, forebyggende politi eller andre steder. Vi kan følge deg dit og hjelpe deg med å komme i kontakt.

Hamar kommune, ved Utekontakten, har opprettet ei kontingentkasse som administreres av fritidsveileder.

Les om økonomisk mulighet for bistand til kontingent/utstyr.

Film om hvilken rolle en SLT-koordinator har