Rehabilitering - døgnopphold er et tidsavgrenset opphold for personer som etter sykdom eller annen skade ønsker gjenvinne best mulig funksjonsevne. Det er viktig med en klar målsetting, og at du er aktivt deltagende sammen med et tverrfaglig personale.

Rehabiliteringstjenestene i Hamar kommune er lokalisert til Finsalsenteret. Rehabiliteringen ved Finsalsenteret er en tjeneste som gis til personer fra 18 år og oppover. Avdeling B på består av 20 korttidsplasser med fokus på hverdagsmestring og rehabilitering, samt 4 avlastningsplasser.

Det drives rehabilitering på ulike arenaer:

  • Hjemmerehabilitering – det enkelte hjem
  • Dagrehabilitering – på rehab.avd Finsalsenteret
  • Døgnrehabilitering – rehab.avd Finsalsenteret