Ankerskogen svømmehall har over lang tid hatt utfordringer med fliser som løsner og faller av i samtlige bassenger. Flere av bassengene er allerede rehabilitert: Terapibasseng, velværebasseng, 50-metersbasseng, barnebasseng og ungdomsbassenget i familieavdelingen har fått nye fliser, og det er kun 25-metersbassenget som gjenstår å rehabilitere. I tillegg til bassengene, er det løse fliser i barfotområder, garderober, gangarealer, foaje og café-området. Flere tekniske anlegg nærmer seg dessuten forventet levetid og krever oppgradering. 

Satt av tid og penger til utbedring 

Høsten 2023 ble det utarbeidet en tiltaksplan for å møte utfordringene i Ankerskogen svømmehall. Planen beskriver hvilke tiltak som må til for å sette anlegget tilbake til den minimumstand som er nødvendig for å tilby et fullverdig, trygt og stabilt tilbud til publikum. Kommunestyret har bevilget 102 millioner kroner til arbeidet gjennom handlings- og økonomiplanen for 2024-2027.  

Rehabiliteringen skal skje i løpet av 2024 og 2025. Ved å samle tiltakene i en større og samlet entreprise forenkles samarbeidet mellom fagområder. En samlet og komprimert utbedring gjør at vi kan ha en rasjonell og kontinuerlig fremdrift. 

Familieavdelingen stengt til september 

Første fase, utbedringer av barfotområder inne i familieavdelingen, pågår nå. Det flislagte gulvet er under rehabilitering, og det skal anlegges en ny gulvflate i slipt betong. Prosjektering av tekniske løsninger har tatt noe lengre tid enn det som først var forutsett, men er nå ferdig, og entreprenøren starter opp igjen med full drift for å fullføre de gjenstående arbeidene i familieavdelingen. På grunn av tekniske avklaringer og en mer tidkrevende utførelse enn først antatt, må åpningen av familieavdelingen utsettes til september.  

Resten av arbeidene i Ankerskogen skal ut på anbud i mai. I konkurransegrunnlaget beskrives det nye overflater i slipt betong også i 50-metersavdelingen og rundt terapibassenget. Målet er å signere kontrakt med utførende entreprenør i løpet av juni.  

Veien videre – hva er åpent for publikum? 

De videre arbeidene i Ankerskogen deles opp i faser. Når vi er ferdige i familieavdelingen er neste fase utskifting av fliser i 25-metersbassenget og i barfotarealene i deler av anlegget, blant annet velværeavdelingen. Nøyaktig tidspunkt og beskrivelse av de ulike fasene vil bli planlagt i samarbeid med entreprenør.  

Ankerskogen svømmehall vil informere kunder og besøkende i sine kanaler, og her vil du alltid finne informasjon om hva som er åpent og hvor du kan bade. 

Gå til Ankerskogen

Vi har også en prosjektside som vil bli oppdatert underveis. 

Gå til prosjektside