For å sikre et trygt, godt og fullverdig anlegg for publikum, er det satt av penger til rehabilitering av hele svømmeanlegget i 2024 og 2025. 

Ankerskogen svømmehall har over lang tid hatt utfordringer med at fliser løsner og faller av i samtlige bassenger. Flere av bassengene er allerede rehabilitert: Terapibasseng, velværebasseng, 50-metersbasseng, barnebasseng og ungdomsbassenget i familieavdelingen har fått nye fliser. Av bassenger er det nå kun 25-metersbassenget som gjenstår å rehabilitere.  

I tillegg til løse fliser i bassenger, er det løse fliser i barfotområder, garderober, gangarealer, foaje og café-området. Flere tekniske anlegg nærmer seg dessuten forventet levetid og krever oppgradering. 

Høsten 2023 ble det utarbeidet en tiltaksplan for å løse utfordringene i Ankerskogen svømmehall. Planen beskriver hvilke tiltak som må til for å sette anlegget tilbake til den minimumstand som er nødvendig for å tilby et fullverdig, trygt og stabilt tilbud til besøkende. Kommunestyret har bevilget 102 millioner kroner til arbeidet gjennom handlings- og økonomiplanen for 2024-2027. Rehabiliteringen skal skje i løpet av 2024 og 2025. 

I barfotområder inne i familieavdelingen anlegges det en ny overflate i slipt betong. Arbeidene med barfotarealene fortsetter til september, før vi starter opp med neste fase.  

Resten arbeidene skal ut på anbud i mai. I konkurransegrunnlaget beskrives det nye overflater i slipt betong også i 50m-avdelingen og rundt terapibassenget. Målet er å signere kontrakt med utførende entreprenør i løpet av juni. 

De videre arbeidene i Ankerskogen deles opp i faser. Nøyaktig tidspunkt og beskrivelse av de ulike fasene vil bli planlagt i samarbeid med entreprenør. Foreløpig ser fremdriftsplanen slik ut:  

Fase 1: Nye overflater i barfotarealer familieavdeling (pågår til september) 
Fase 2: Nye overflater og utskifting av fliser i 25-metersbasseng, barfotarealer i velværeavdelingen + barfotarealer i enkelte garderober og gangarealer 
Fase 3: Nye overflater barfotarealer 50m og opplæringsbasseng + hovedgarderober 
Fase 4: Nye overflater cafe og vestibyle 
Løpende: Tekniske arbeider (påvirker ikke åpningstider) 

Ifølge den foreløpige fremdriftsplanen vil arbeidene pågå ut 2025. 

Ankerskogen har per i dag åpent 50-metersbassenget og stor blå sklie, 25-metersbasseng, samt terapibasseng og varmebasseng. I tillegg er velværeavdelingen og treningssenteret åpen som vanlig. Ankerskogen tilrettelegger for en alternativ driftsplan for fase 2-4. Det er foreløpig for tidlig å kunne fastsette en endelig og detaljert fremdriftsplan. 

Ankerskogen sine nettsider vil være oppdatert med informasjon om hvor du kan bade. Gå til www.ankerskogen.no 

Prosjektet ledes av Hamar kommune v/prosjektavdelingen. For spørsmål om den daglige driften i Ankerskogen, ta kontakt med Ankerskogen svømmehall.