Hedmarken Brannvesen flytter til Trehørningen

I løpet av dagen har brannvesenet flyttet fra Vikingskipet til Trehørningen. Brannvesenet har vært operativt gjennom hele prosessen, og flyttingen  vil ikke ha betydning for beredskapen til innbyggerne.                                                                                               

Sikring av bygninger og inventar

Stupetårnet ble sikret ved hjelp av helikopter i formiddag. De tre pilarene som holder stupetårnet på plass ble forlenget og sveiset på stedet for at stupetårnet ikke skal flyte ut i Mjøsa. Arbeidet var godt forberedt og ble utført som planlagt. Basarbygningen er tømt for inventar, og sikres på best mulig måte for skader. Vikingskipet er også flomsikret med bistand fra kommunen.

Ute i byen vil du se at vi har gjort noen synlige tiltak. Det er bygd flomvoller for å sikre at vann ikke skal komme inn i pumpestasjoner, og noen av kummene er tildekket.

Stengte områder

Nå er alle offentlige parkeringsplasser langs Mjøsa stengt. Det er mange ledige langtidsplasser (sone 3202) i bygatene. Innbyggere med beboerkort kan bruke hele sone 3202 (beboersone A, B, C og D). Se parkeringskart.
Toalettene i Strandgateparken er også stengt.

Her finner du en oversikt over alle stengte områder

Informasjon til berørte innbyggere

Kommunen har sendt ut SMS til beboere i strandsonen som kan bli berørt av flommen, med informasjon om hvor de kan holde seg oppdatert og få råd. Der stengte veier har gjort adkomsten til boligene vanskelig, har beboerne fått tilbud om å flytte til hotell i byen.  

Hvis du har du behov for sandsekker, kan du hente sekker og fylle selv fra sandlageret hos kommuneentreprenøren. Du finner sekker og sand utenfor porten ved Narmovegen 191 (kommuneentreprenøren).

Her finner du informasjon.

Ikke oppsøk flommen

Vi oppfordrer på det sterkeste innbyggerne om å ikke utsette seg selv for fare ved å oppsøke vannmassene langs Mjøskanten. Vis respekt for skilter og anvsininger på de stenge områdene.