Arbeidene med etablering av infrastruktur for nye utbyggingsområder på Ingeberg pågår nå for fullt. Det er omfattende masseutskifting, samt etablering av dype kummer og grøfter, som krever at vegen må stenges.

Bygging av gangbrua over Gåsbuvegen er planlagt med oppstart i februar 2024, og dette krever også at vegen holdes stengt.

I løpet av våren / sommeren 2024 skal gata opprustes til miljøgate med høy standard på kanter, beplanting og belegg.

I anleggsperioden vil trafikkavviklingen dessverre blir krevende for dere som er berørt.

Brev til innbyggerne med kart og forklaring på hvor man må kjøre. (PDF, 1MB)