Det betyr at noen områder som har blitt åpnet etter flommen, kan bli stengt igjen på kort varsel.

Disse tiltakene gjør vi nå

På grunn av vann i kjørebanen stenger Åkersvikvegen for gjennomkjøring igjen. Vegen er stengt 300 meter fra rundkjøringen i Stangevegen, og det blir skiltet slik at det fortsatt er mulig å kjøre til virksomhetene i området. Det blir også nødvendig å stenge deler av gangveien langs Ridehusstranda på nytt, fordi vann fra Mjøsa sliter på gangveien og gir risiko for synkehull.  

Se kart og omkjøringsveier her.

Ber alle ta hensyn til sperringer

Beredskapskoordinator Hans-Erik Gaare ber alle ta hensyn til skilter og sperringer som blir satt opp når kommunen stenger områder: - Vi vurderer nøye før vi stenger, og sperrer ikke av større deler av veien enn nødvendig. Selv om det ikke er synlig mye vann på veien, kan det være synkehull og andre farer som ikke er så lette å få øye på, derfor er det viktig å ta hensyn til skilting og anvisninger på stedet.

Følg med rundt egen eiendom

Samtidig ber beredskapskoordinatoren både innbyggere og næringsdrivende følge med litt ekstra rundt egen eiendom:

- Jorda er mettet etter mye regn over lang tid, så vannet kan ta uforutsette veier. Følg derfor ekstra nøye med både innvendig i private boliger og næringsbygg, og rundt eiendommen din, avslutter Gaare.

Her finner du alle tiltak som blir gjort, og råd til privatpersoner ved flom.