Kontaktinformasjon:
Adresse: Ringgt. 233, 2316 Hamar
Tlf 62 56 34 20

Rektor: Tom Zachariassen

Ajer ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar kommune og er bygget for 360 elever.

Skolen er en rendyrket teamskole med 6 team rundt 60 elever, der hvert team har egen base med UV-rom, to grupperom og stort arbeidsrom. I tillegg er stab og støttefunksjoner også organisert i team. 


Eksteriørfoto Ajer ungdomsskole

Lenker: