Elevene tildeles skoleplass ut i fra skolekretsgrensene. Tildelingsbrev sendes ut i desember, året før skolestart. Nyinnflyttere må ta kontakt med skolen.