Før skoletid kl. 07.15 - 08.30.
Etter skoletid kl. 12.30/14.15 - 16.30.