Eleven må være registrert som elev ved skolen før man kan søke SFO-plass.

Søk plass i SFO