Søknadsskjema og informasjon om skoleskyss finnes på nettsiden til Innlandet trafikk. Skjemaet leveres skolen.

Søknad om skoleskyss