Lag og foreninger som vil låne skolens lokaler på fast basis gjennom skoleåret, kontakter kulturkontoret i kommunen. Sentralbord 62 56 30 10. 

Andre som vil bruke skolens lokaler, kontakter skolen direkte.