Søknad om fri fra skolen inntil 3 dager sendes direkte til kontaktlærer på en melding i Visma eller e-post.

Søknad om ekstra /permisjon for mer enn 3 dager sendes i Visma Flyt Skole:

Søke om ekstra fri

  • Logg inn med ID-porten.
  • Klikk på «Søknader» under elevens navn.
  • Velg «Permisjonssøknad».
  • Skriv inn datoer i «Fra og med» og «Til og med»
  • Skriv inn begrunnelse for fraværet i «Begrunnelse og plan…»
  • Klikk på Send.