Sosiallærer er til stede mandag, onsdag og fredag.