SFO er åpent 11 måneder i året; Dvs. stengt fire uker i juli og ved 5 planleggingsdager.
Sommeren 2022 holder SFO stengt i ukene....  
I tillegg holder SFO stengt planleggingsdagene...

 ”Lillebjørn” er åpent for alle kl. 07.30 - kl. 08.15 med plass på SFO (etter kl. 08.15 går 2.- 4. trinn ut, der har skolen inspeksjon).

I høstferier o.l. har vi åpent kl. 07.30 – kl.16.30