Kunne du gitt "Lukas" et hjem hvis han spilte på fotballaget til sønnen din? 

Les mer om "Lukas"