Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen.

Kommunedirektøren rapporterer og legger frem forslag (i alle typer saker) til  de ulike folkevalgte organene. Etter at et vedtak er fattet, har kommunedirektøren ansvaret for gjennomføringen av vedtakene.

Kommuneplanen og årlige handlings- og økonomiplaner, samt årsberetningen er kommunens viktigste styrings- og rapporteringsverktøy. 

Ansvar kan delegeres i organisasjonen. Se dokument om delegering fra kommunedirektør. (PDF, 470KB)

Kjetil Wold Henriksen er nå konstituert kommunedirektør i Hamar. Han tiltrådte 1. juli 2022.

Kommunalområder

De fire kommunalområdene, organisert under kommunedirektøren, er: 

Kommunen har en administrasjon med stabsfunskjoner. (Se undermenyer)

Tjenestene som ytes av kommunalområdene (og stabene) er presentert enkeltvis på nettsiden vår og nås via hovedmenystrukturen i toppen - eller via søk på nettsiden. 

Hamar kommune har totalt cirka 2.500 ansatte.