Har du et ønske om å endre livsstil, men synes det er vanskelig å få til på egenhånd. Små justeringer i livsstilen kan føre til en bedre hverdag og bedre helse. Vi tilbyr både individuell oppfølging og gruppebasert kurs.

Vi starter alltid med en helsesamtale der du har mulighet til å vurdere og kartlegge egen helse og livsstil og hvor vi sammen finner ut hva du trenger av oppfølging i din endringsprosess. Reseptperioden går over 12 uker med mulighet for forlengelse (max ett år). Vi hjelper deg til å sette gode mål, og oppmuntrer og motiverer deg slik at du kan oppnå varige endringer av levevaner.­­­ 

Kurs over 12 uker for deg som er motivert til å gjøre en endring for egen helse. Kurset inneholder trening og temasamlinger. Tema på kurset er fysisk aktivitet, kosthold, prioriteringer, stress i hverdagen mm.

Dato: kursstart 12.09
Tid: Torsdager kl 12.00-13.00
Pris: 350,-

Frisklivssentralen kan gi veiledning og oppfølging til barn/ungdom og deres familier innenfor temaer som hverdagsrutiner, kosthold og aktivitetsvaner. I tillegg har vi god oversikt over hvilke aktivitetstilbud tilbud som finnes i området. Frisklivssentralen samarbeider blant annet med skole og skolehelsetjenesten. 

Et mestringskurs for deg mellom 18-25 som ønsker å bli mer bevisst på egne valg og prioriteringer i eget liv. Kurset vil ha fokus på å få gode rutiner i hverdagen. Kursstart 9. september.
 

Tid: Mandager kl 18-20

Pris: 350 for 12 uker.

Sted: Frisklivssentralen, Ankerskogen svømmehall 

Legg inn tekst her