Tilbudet varierer gjennom sesongen- i sommersesongen har vi flest utendørs trening, mens på vinterstid blir det flere timer inne og da har vi ofte spinning. Våre tilbud er for de som har behov for oppfølging i forhold til å komme i gang med trening eller annen livsstilsendring.

Våre aktivitetsgrupper foregår både inne og utendørs. Gruppeaktivitetene ledes av kvalifisert personale og passer både for deg som skal komme i gang med trening og for deg som har trent en stund. Det er du som bestemmer tempo og nivå. Du kan trene kondisjon, styrke, balanse og avspenning på våre grupper.

For å bli med på vårt tilbud, må du kunne delta ukentlig og komme deg til og fra aktivitetene selv. Vi tar deg godt imot og hjelper deg i gang!

Vi arrangerer aktivitetsuke i sommer-, høst- og vinterferie. Tilbudet er gratis og går til ungdomsskoleelever i Hamar kommune. Aktivitetene foregår både ute og innendørs og kan være aktiviteter som bading i Ankerskogen, kajakkpadling, tur i skogen eller dag i klatreparken. Vi har voksne og erfarne aktivitetsledere på disse tilbudene. Under aktivitetene fokuserer vi på det sosiale, at det skal være gøy og opplevelse av mestring under trygge rammer. Programmet legges ut på kommunens nettsider i forkant av hver aktivitetsuke eller du kan ta kontakt med oss for mer informasjon.

Frisklivssentralen kan gi veiledning og oppfølging til barn/ungdom og deres familier innenfor temaer som hverdagsrutiner, kosthold og aktivitetsvaner. I tillegg har vi god oversikt over hvilke aktivitetstilbud tilbud som finnes i området. Frisklivssentralen samarbeider blant annet med skole og skolehelsetjenesten. 

Reseptperioden går over 12 uker med mulighet for forlengelse (max ett år). Reseptperioden starter med en helsesamtale hvor vi sammen finner ut hva du trenger av oppfølging i din endringsprosess. Vi hjelper deg til å sette gode mål, og oppmuntrer og motiverer deg slik at du kan oppnå varige endringer av levevaner. Resepten inkluderer gruppeaktiviteter og oppfølgingssamtaler. Det kan være mange årsaker til ønske om oppfølging hos oss. Fellesnevner er behov for hjelp til å ta tak i livsstil og helseutfordringer som:

  • Endring av kosthold
  • Bli mer fysisk aktiv
  • Slutte å røyke eller snuse
  • Komme seg mer ut og møte andre
  • Få bedre rutiner i hverdagen

Du kan teste kondisjon, veie deg og ta midjemål ved oppstart og ved slutten av reseptperioden dersom du ønsker dette. I tillegg måles din subjektive vurdering av generell helse og funksjonsnivå før og ved avslutning av reseptperioden.

For å bli med må du kunne delta på gruppeaktivitet to ganger i uka, komme deg til og fra trening på egenhånd og ha et eget ønske om å endre levevaner. Tilbudet passer ikke for deg med store hjelpebehov.

Frisklivsresepten er også for deg som ønsker oppfølging med samtaler og å jobbe mot endringsmål, men som for eksempel vil trene på egenhånd eller treningssenter eller jobbe med annen endring på egenhånd mellom samtalene.

Frisklivssentralen har god kjennskap til hva som finnes av lokale tilbud og kan veilede deg til å finne et tilbud som passer for deg i løpet av reseptperioden.

Oppfølging hos oss starter med en individuell helsesamtale basert på prinsipper fra motiverende intervju. Det koster ikke noe å komme til første samtale.

Tilrettelagt friskliv og fritid er tilbud til deg som trenger ekstra støtte og tilrettelegging for å kunne delta på ulike aktiviteter, treninger, kultur og fritidstilbud. Vi har tre ansatte som jobber spesielt for å legge til rette for meningsfulle aktiviteter der de som deltar får oppfølging underveis og hjelp til klare å møte på aktivitetene. Hensikten er at du får en arena og være aktiv på sammen med andre. Enten du har et varig behov for dette eller kun har behov i en kortere periode. Med dette skaper vi mestring, sosialt nettverk og bedre fysisk og psykisk helse. Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ingen henvisning, men du må bo i Hamar kommune.

I løpet av året har vi både faste og rullerende aktiviteter. Aktivitetene varierer noe gjennom året og er også noe annerledes pga koronapandemien. Vanligvis kan vi på disse aktivitetene være behjelpelig med transport ved behov, men dette er ikke mulig under koronapandemien. Vi legger opp til aktiviteter i nærområdet som er tilgjengelig for de fleste å delta på. Vi har ulike tilbud mandag-torsdag, noe på dagtid og noe på kveldstid. Disse vises i kalenderen nede på siden. Eksempler på aktiviteter er gåturer, yoga, vanngym, trening på Espern, arbeid i parsellhagen, musikkgruppe, besøk på cafe, kino, utstillinger mm. Ta kontakt med Ann-Catrin, Anita eller Susanne på telefon for å melde deg på eller for spørsmål:

Veiledere innenfor tilrettelagte tilbud:
Anita Sund Aga: mobil 95414185
Susanne Helmersen: mobil 909 41 378
Ann Cathrin Østberg: mobil 900 83 755     

Noen av våre aktiviteter skjer i samarbeid med Kulturnettverket Sykehuset Innlandet. Lenke: Kulturnettverket Sykehuset innlandet.

Dette er et tilbud til deg som har fullført frisklivsresept, men som fortsatt har behov for/ønsker å benytte våre treningsgrupper. Forutsetter at det er ledig kapasitet på gruppene. Pris Kr 100,- pr mnd, betaling hvert halvår.