Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som administrerer fosterhjem. I Hedmark er dette Fosterhjemstjenesten i Hedmark. (Bufetat).

For å dekke behovet for fosterhjem trenger Fosterhjemstjenesten i Hedmark 110 nye hjem i år. Det er spesielt behov for fosterhjem til eldre barn og ungdom, til søsken og til barn med etnisk minoritetsbakgrunn.

Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet øker fra år til år. I rekrutteringskampanjen «Har du rom for en til» leter vi etter folk med rom for en til i livet sitt. 

Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper til med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover godt. Det handler om å føle seg trygg, og å vite at noen bryr seg.

Gode fosterforeldre finnes over alt. I store familier, små familier, flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet.

Alle som vurderer å bli fosterhjem, kan sammen med Fosterhjemstjenesten i Hedmark finne ut om dette er noe for deg og din familie. På nettsiden om fosterhjem finner du mye bakgrunnsinformasjon om å være fosterforeldre, samt informasjon om kurs og møter.  

Vi har regelmessige forberedelseskurs for blivende fosterforeldre. Nytt av året er at Fosterhjemstjenestene i Hedmark og Oppland også tilbyr en ukes intensivkurs (Pride) på Hafjelltoppen.