• Gratis, åpent for alle, egen barneavdeling og egne arrangement. 
  • Lesekampanjen Sommerles med fest som avslutning  
  • Leseklubbben Hokus Bokus (førskolebarn og foreldre)  
  • Leseklubben Bokormene (opptil 15 år) med årlig fest og rabatt på billett Ankern og kino etter 50 leste bøker.  
  • Årlig spillkveld i samarbeid med Terningkast 7.
  • Bokprat og høytlesning i skoler og barnehager.
  • Lørdagstoner.

Nettsiden Hamar bibliotek

Facebook “Hamar Bibliotek”

Møtested for ungdom på Torghjørnet. Med lave priser.

Målgruppe: Alle

Facebook «Cafe UNO»

Kulturtilbud i skoletiden for 1.-10. trinn
Målgruppe: 1. -10. klasse

Ankerskogen og Børstadlunden

Gratis. Møtested for ungdommer med tilknytning til Hamar vest. TV, matlaging, biljard, airhockey, bordtennis, innendørs skateramp, diskotek og gaming.
Målgruppe: 8. klasse og oppover 

Facebookside Prestrud ungdomsklubb
Åpent: mandag, onsdag og fredag.

Kontakt: Tlf 950 39 833.

Medlemskap kr 120,- pr skoleår. Biljard og bordtennis, det er diskotek, kortspill, dansematte, internett, TV, TV-spill, Playstation.
Målgruppe: 8. klasse og oppover

Klubben er på Øvre Vang samfunnshus. Åpen mandag, tirsdag og torsdag.

Kontakt: Tlf 950 39 833 

For å benytte deg av tilbudet, trenger du en bruker på Discord.

Discord app

Kontakt: Tlf 468 80 063  

I Hamar kulturskole skal barn og unge få mulighet til å utvikle sine kunstneriske evner og kulturelle innsikt. Musikk, samspill, teater, dans og ballett, visuell kunst.
Inntil 20 elevplasser er gratis for barn i lavinntektsfamilier. Tildeles etter avtale med rektor.
Målgruppe: 6 mnd -19 år

Nettside Hamar kulturskole

Kontakt: Anette Solberg. Tlf 482 77 087 

Vang jakt og fiskeforening. Gratis.
Målgruppe: 5. - 7. trinn

Norsk Dataungdom. The Gathering i Vikingskipet. Ellers holdes tilbudene i Oslo.

Gratis konserter. Siste torsdag i måneden klubbscenen Rolf Jacobsen for ungdom. 

Sandvolleyball, skating, basket, treningsapparater, stupetårn, badestrand . 

Henvisning av offentlige instanser. Økonomisk støtte til fritidsaktivitet for familier med lav inntekt. Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge skal kunne delta på organiserte fritidsaktiviteter, lagidrett m.m. (det gis ikke støtte til f.eks. privat undervisning). Støtten gis for ett år av gangen inntil kr 3000,-. I særskilte tilfeller kan det gis støtte til f.eks. deltakelse i lagturneringer, cuper og leirer. 

 

For hvem?
Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen 6-19 år som er bosatt i Hamar og hvor familien for tiden har lav inntekt. 


Hva kan det gis støtte til?
Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at alle barn og unge skal kunne delta på organiserte fritidsaktiviteter, lagidrett m.m. (det gis ikke støtte til f.eks. privat undervisning). Støtten gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis støtte til f.eks. deltakelse i lagturneringer, cuper og leirer.


Hvem kan henvende seg om bistand? (på vegne av barnet)
Alle instanser rundt barnet/ungdommen kan be om bistand via denne ordningen. Eksempelvis, skole, barnehage, barneverntjenesten, NAV, Helsestasjon, miljøarbeidere mm. som har kjennskap til barnet/ungdommen. I tillegg kan lagledere og trenere bistå med henvendelser.

Søker må i forkant ha vært i dialog med foresatte vedrørende ønske om og behov for bistand til en fritidsaktivitet. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Kriterier
Foresatte har ansvar for at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. I samråd med foresatte vurderes det om familien er i en slik situasjon at de ikke selv er i stand til å dekke utgiftene forbundet med fritidsaktiviteten. 
Fritidsveileder vil veilede i oppstarten, for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten.

Skjema til utfylling
Eget skjema skal fylles ut med opplysninger om barnet og hvilket behov det søkes dekket. Lenken er her. 

Kontaktinformasjon
Fritidsveileder Utekontakten:
Ellinor Hessen Tlf 468 04 269  

Kulturkortet for ungdom i Hedmark gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket.
Målgruppe: 13 - 21 år. 

Åpen hele året. Hamar har også flere andre mindre lekeplasser rundt om i boligområdene.

Gratis arrangement. Billetter hentes på forhånd på Hamar kino. Annenhver lørdag.

Prestrud, Hol, Solplassen, Kubakken, Greveløkka, Stortorget (av og til gratis utlån av skøyter), CC-Stadion, Tigern, Åker, Vidarshov,Finsal, Greftenmoen, Øverhamninga og Kirkebyenga.

Juni hvert år – 3 dager (en dag bare for barnehagebarn).

Henvisning av offentlige instanser. Det gis støtte som ikke dekkes av ordninger gjennom kommunen, det må derfor søkes kontingentkassa først. Støtteordningen kan dekke medlemskontingent, treningsavgift, egenandel til cup/stevne/tur, utstyr, og/eller kursavgift i en organisert fritidsaktivitet (bortsett fra ordinært treningsstudio). Det gis støtte inntil kr 10.000 per barn i en tidsramme på 2 år. (Må ikke ha søkt ferie for alle først, selv om tiltaket brukes i ferie for alles søknadsprosess som rammeverk). Send epost med info om hvorfor det søkes denne ordningen og hvor mange barn det gjelder (ikke personopplysninger).

Målgruppe: Barn og ungdom 

Røde kors har et samarbeid med Coop-butikkene om at man kan søke om støtte til idrettsklær/klespakker til barn/ungdom i lavinntektsfamilier. Hjelpeapparatet kan ta kontakt med kundeservice og de vil sende en verdikode som vi kan videreformidlet til familier. Verdikoden gjelder kjøp i nettbutikken på inntil 2500,- kr per barn og gjelder en gang. 

Målgruppe: Barn og ungdom

Forening for de som liker å ha det moro brettspill og gode venner! Kr 50,- per år. Kulturhuset Foajeen.

Et samarbeid med Hamar O-klubb og Vang O-lag – bruke app eller klippe i kartet – trekning av årskort i Ankerskogen, deltakerpremie til alle barn og unge fra Sparebanken + dagskort i Ankerskogen.

En lørdag pr måned – arrangeres av Foreningen Spor i Rolf Jacobsen klubbscene i kulturhuset. En lørdag pr måned.