Prosjektet avsluttes i desember 2023, og søknadsskjemaet er nå stengt på grunn av begrenset kapasitet i prosjektets siste fase.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med innbyggerservice i Hamar kommune, tlf. 625 63 000 eller e-postadresse postmottak@hamar.kommune.no.

Tips til strømsparing

Det er mye du kan gjøre selv for å redusere strømforbruket. Tenk over hva som bruker mest strøm i boligen, og vurder først tiltak som ikke koster noe.

NVE og ENOVA har laget en samleside som gir gode tips til både enkle ting du kan starte med selv, og hvilke energismarte oppgraderinger man kan gjøre i boligen.

Tips til strømsparing