Gratis helsetjeneste for gravide. Valgsamtale, samtale etter abort, prevensjonsveiledning, veiledning for menn, graviditetstest, parsamtale fødselsforberedende kurs for forventede eneforsørgere.
 

Gratis tilbud, henvisning trengs ikke. Kontakt formidles ofte gjennom helsesøster eller jordmor, evnt fra familien selv.  Psykologen arbeider forebyggende med psykisk helse.
 
Kontakt: Tlf 625 63 100

Hjelpetilbud for foreldre som har behov for samspillsveiledning f.eks. i forhold til søvn, måltider, adferd m.m. Helsestasjonen.
 
Kontakt: Gerd Finstad Haugen og Eva Kjos Tlf 481 92 784  / 907 72 786

«De utrolige årene».
-Universalkurs 2-6 år over 7 uker
-Basiskurs 3-6 år over 13-20 ganger

Målgruppe: Foreldre

Påmelding til helsestasjonen

Psykisk helse og rus er et tilbud til deg som trenger noen å snakke med – enten for din egen del, eller som pårørende, venn, nabo, kollega eller fordi du er bekymret for noens psykiske helse. Du kan ringe direkte og be om hjelp. På dagtid er telefonen alltid bemannet. 

Målgruppe: 16+

Se nettsiden for psykisk helse og rus

Kontakt: Tlf  916 03 327