Et pedagogisk tilbud som tilhører Ankerløkken barnehage, med tilbud til barn i følge med en voksen. Fast sangstund, frilek og god stemning. Pris kr 10 pr barn pr dag, ha med mat og drikke selv, kaffe / te kan kjøpes. 
Målgruppe: Alle barn under skolealder.


Nettside Åpen barnehage

Kontakt: Tlf  909 98 617

Storhamar kirke:
Påmelding. Stemme, fysisk kontakt og øyekontakt er viktig for nærhet mellom barnet og den voksne. Gjennom sang, rytme og bevegelse forsterkes fellesskap og positiv kommunikasjon

Kirkestua i Vang kirke:
Påmelding.  Stemme, fysisk kontakt og øyekontakt er viktig for nærhet mellom barnet og den voksne. Gjennom sang, rytme og bevegelse forsterkes fellesskap og positiv kommunikasjon

Målgruppe: Foreldre med barn 0-8 måneder

Nettside Kirken i Hamar 

Kontakt: Tlf 922 25 532 

Helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn 0-12 år som lever i familier der foreldrene sliter, enten det gjelder sosialt, psykiske plager, rus eller annet.

Gratis lavterskeltilbud som består av ulike former for gruppevirksomhet og aktiviteter for barn og foreldre. De tilbyr også individuell oppfølging og samtaler. Et trygt møtested for hele familien der barnet står i sentrum.
Målgruppe: Foreldre med barn under 0-12 år 

Kontakt:
Tlf 477 73 161 
Send epost 

Nettside Barnas stasjon

Facebook: “Barnas stasjon Hamar” 

Har mange turer og aktiviteter for barn 0-12 år. De fleste er gratis og krever ikke medlemskap. Familier må selv møte opp på startsted for turene. Sjekk nettsida for oversikt over turer.
 

Tilbyr aktiviteter i helger og ferier. Veiledningstjeneste for gravide, og også et gratis tilbud til foreldre som er alene om den daglige omsorgen for barn. Nettverksbygging og et sosialt møtepunkt. Tilbyr mor og barn-gruppe der ulike temaer tas opp.
Kostnad: Liten egenandel ved aktiviteter.

Målgruppe: Alle aldre, inkluderer hele familien. 

Nettside Enestående familier

Kontakt: Tlf 907 74 994 

Babysang hver tors kl 11 (0-1 år). Gruppetilbud til store og små. Søndagsskole. Aktviteter og sosiale markeringer av høytider.

Nettside Frelsesarmeen i Hamar

Kontakt: Tlf 400 21 167 / 625 20 383 

Friskliv UNG, aktiiviteter i ferier, «Ta styring»,  Livsstilskurs,  Mindfulness-kurs,  Hverdagsglede, Friskliv gravid,  Sov godt kurs,  Mestringskurs med fysisk aktivitet for kreftrammede,  Tankevirus,  Kom-i-gang-kurs.  Ta kontakt for kursplaner.  
Målgruppe: Ungdom og voksne

  • Holder til på Hamar Frivilligsentral i Torggata 73.
  • Åpent fredager 18:00-22:00.  
  • Aldersgruppe: 13 - 18 år
  • Prosjektleder Bjørn Erik Løwe-Kirknes kontaktes på mobil 973 39 038.
Dette er en åpen møteplass for ungdom for ungdom som kan tilbringe tiden der uten alt for mye føringer på hva de må gjøre. Hva som skjer på klubben, bestemmer ungdommen selv.

De har Playstation 5, bordtennis, musikk, PC, Kino muligheter, kunst utstyr og mye mer. De lager middag på starten av kvelden som selges billig eller gratis.  
  • De legger ut informasjon på Instagram @midtisentrum 

Har en rekke ulike tilbud som kan være til glede også for familier med småbarn.

Fks turvenn, barnevaktformidling, reservebesteforeldre-ordning, advokathjelp, flerkulturell cafe, barnetreffgruppe for aleneforeldre, ferietilbud, vertsfamilieordning etc.

Nettside  Hamar frivilligsentral

Kontakt: Tlf 625 10 096  

Tilbyr mange aktiviteter for familier.

Barnas Røde Kors (BARK 6-13 år) leksehjelp, norsktrening / språkgrupper, språk-kafe, flerkulturell kvinnegruppe, ulike ferietilbud, mentor-ordning for ungdom, gruppe/treffpunkt for de som ønsker sosial kontakt med andre, flyktninguide m.m. Nettside Hamar Røde kors

Kontaktperson: 
Mariann Mikkelsen. Tlf 625 09 898 

  • Onsdager kl. 18.00-21.00
  • Hamar Frivilligsentral, Torggata 73

En trygg havn for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller uttrykk. For de som vil finne støtte og vennskap, og være del av et voksende fellesskap som kjemper for likestilling og respekt for alle. Enkel matservering, samt kaffe/te. Åpent for alle.

Tiltak for å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid, for eksempel sosialt samvær og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter. Støttetiltak gjelder for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.
Målgruppe: Alle
 

Nettside Støttekontakt i kommunen

Kontakt: Tlf 625 63 010

Fritidsaktiviteter for personer med utviklingshemming:

  • Fotball for ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne fra Hamar og omegn i regi av HamKam
  • Håndball i regi av Storhamar Håndballklubb
  • Vår Klubb, ungdomsklubb, kinogrupper, bowling etc

Fritidsaktiviteter psykisk helse:

Turgrupper, kondisjon/styrketrening/trimgruppe, bading/vanngymnastikk, kino, musikkgruppe etc.

Nettside Tilrettelagte tjenester i kommunen

Facebook Tilrettelagte tilbud