Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.

Senteret tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn, barn (sammen med en omsorgsperson), unge og eldre. Krisesenteret har også et samtale- og veiledningstilbud for deg som ikke trenger beskyttet botilbud.

Alle våre tjenester er gratis.

Senteret gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune. Døgnåpent tilbud Krisesenteret er døgnåpent alle dager, også på helligdager. Senteret er et lavterskeltilbud og man trenger ikke henvising fra lege eller andre for å få hjelp.