Ferieklubb for barn og ungdom.  Sommerferier, høsteferier.

Målgruppe:
Barn, ungdom og familier med enslig forsørger. Både familieopphold og opphold for kun barn og ungdom.  

Kontakt:
Desiré Craggs  
Tlf 466 30 646     

Aktiviteter, sosialt fellesskap, gode måltid. Alle ferier.

Målgruppe:
Barn og foreldre på Barnas Stasjon med mindt ett barn under 12 år

Kontakt: Hilde Nyhus, Tlf 990 93 994 

Aktiviteter i ferier. 
 
Målgruppe: Familier som føler seg alene i foreldrerollen.
 
Kontakt:
Anette Monsen 
Tlf 907 74 994  

Feriesentralen er en digital møteplass hvor de som har noe å låne- eller gi bort i feriene, kan legge ut en annonse om dette. Barnefamilier som har behov for et friminutt i løpet av ferien kan så ta direkte kontakt med de som tilbyr noe. På Feriesentralen er det også være en egen ønskeside, hvor familier kan legge ut ønsker om å låne hytter, campingvogner, telt etc. I tillegg inviteres organisasjoner, kommuner og bedrifter som tilbyr gratisaktiviteter til barn og unge å legge det ut på Feriesentralen. 
 
Målgruppe: Lavinntektsfamilier
 

Aktiviteter daglig og opphold over flere dager, 3x1 uke gjennom sommeren.

Målgruppe: Barn, unge og familier

Kontakt:
Anne Hernæs Hjelle
Tlf 229 90 318/ 920 57 870

Tilbud for ungdom – en uke med aktiviteter hver dag; eks Klatring, svømming ankerskogen, kajakk etc  
Sommer- høst- og vinterferier

Målgruppe: Ungdommer i ungdomsskole (+ 7.klasse + vgs)  

Kontakt:
Påmelding
Morten Frodahl 
Tlf 979 784 78 

Ferie for alle - legger vekt på spennende friluftsaktiviteter. Oppholdene har 4 til 5 overnattinger i de aktuelle ukene. Søknadene må sendes av ansatte i kommunene i samarbeid med familiene. Sommerferier, påskeferier høstferier, vinterferier, juleferier. Henvises av offentlig instans.

Målgruppe:
Tilbudet er for alle familier med svak økonomi, med minst ett barn i barneskolealder 6 til 13 år.

Nettside ferie med Røde Kors